Na enkele jaren van stilstand door Covid 19 pakt het bestuur de draad weer op en is zij van plan dit jaar verschillende boeiende activiteiten te organiseren. De eerste activiteit is de algemene jaarvergadering die plaatsvindt op 20 feruari. Aansluitend gevolgd door een themabijeenkomst.

De algemene ledenvergadering 2023 wordt gehouden in de Senaatszaal van het Academiegebouw, Broerstraat 5, op maandag 20 februari en begint om 19:30 uur.

Na het huishoudelijke gedeelte, alleen bedoeld voor leden van VAEG, volgt een thematisch deel dat zal gaan over academieportretten en wordt ingeleid door prof. dr. Mineke Bosch en drs. Jolanda Oosterheert.

Agenda algemene ledenvergadering

19:30 uur: huishoudelijk deel

1. Opening
2. (Her)verkiezing bestuursleden
    - Herkiesbaar: Sabrina Corbellini, Bote Folkertsma, Rina Knoeff, Ulco Kooystra en Gelly Talsma
    - Aftredend: Gert Holstege, Frans Zwarts
    - Nieuwe kandidaten: Annelies Noordhof-Hoorn en Maarten Praamstra
3. Financiën
4. Jaarverslagen 2019, 2020, 2021 en 2022
5. Plannen 2023
6. W.v.t.t.k / Rondvraag

Stukken voor de vergadering worden uitgedeeld op de vergadering.

20.00 uur: thematisch deel - Academieportretten

Drs. Jolanda Oosterheert – Groningse portretten

Prof.dr. Mineke Bosch - Tekens aan de wand: (ontbrekende) vrouwenportretten in de academische portrettengalerij

Na afloop kunnen de portretten in zowel de Senaatszaal als in een aantal faculteitskamers bekeken worden.

 

Het bestuur