Een erfgoed om trots op te zijn

Ruim 400 jaar academisch verleden

De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, de eerste ‘elektrische auto’ van Sibrandus Stratingh, de rugzakantenne voor trekvogels van Theunis Piersma, de behandelkamer van de eerste vrouwelijke arts Aletta Jacobs en de Kroniek van het Klooster Bloemhof te Wittewierum van abt Emo. Allemaal voorbeelden van materieel erfgoed van ‘onze’ Rijksuniversiteit Groningen. En daar mogen we best trots op zijn.

De Vrienden Academisch Erfgoed Groningen, wil de historie van de RUG en de daarmee verbonden historische voorwerpen behouden en voor het voetlicht brengen, aan studenten, medewerkers van de RUG, maar vooral ook aan de inwoners van Groningen. Want de universiteit heeft een stempel op de stad gedrukt. Wandelend door Groningen komen we regelmatig gebouwen, beelden en straatnamen tegen die ons herinneren aan het academische verleden van de stad. Dat willen we graag behouden en laten zien.

Maak kennis met onze activiteiten

Nieuws

De bijzondere collectie van de Universiteitsbibliotheek

De Universiteitsbibliotheek kent een grote en gevarieerde collectie schatten die tot het academisch erfgoed behoren. Op elk moment zijn er in de bibliotheek tentoonstellingen te bekijken die een onderdeel van de collectie belichten. Ook virtueel valt op de website van de bibliotheek veel te ontdekken en wordt de diversiteit van de collectie inzichtelijk.

Lees meer op de UB website

Op de hoogte blijven?

 

Verschillende keren per jaar brengen we u graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen d.m.v. een nieuwsbrief, nieuwsflits of aankondiging.

Een dagje museum

Het Universiteitsmuseum. Leuk voor iedereen die geïnteresseerd is in het verleden van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast een vaste collectie vindt u ook één of meerdere tijdelijke tentoonstellingen. Bezoek ook de kamer die speciaal gewijd is aan Alletta Jacobs, de eerste vrouw die in de 19e eeuw officieel toegang kreeg tot de universiteit.

Toegang tot het museum is gratis voor Vrienden.

Naar de website