Wie we zijn

De Vrienden Academisch Erfgoed Groningen wil de belangstelling voor het academisch erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen in de ruimste zin van het woord stimuleren door het organiseren van diverse activiteiten.

De Vrienden Academisch Erfgoed Groningen richt zich met name op studenten, alumni en (oud)medewerkers van de RUG, maar ook op de inwoners van Groningen.

 

“Het is onze plicht om dit erfgoed voor het nageslacht te behouden en ons tegelijkertijd te kunnen verwonderen over dit rijke verleden.”

Aldus Frans Zwarts Oud-Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen

Bestuur

De volgende personen maken deel uit van het bestuur:

  • Frans Zwarts, voorzitter
  • Ulco Kooystra, secretaris
  • Gert Holstege, penningmeester
  • Sabrina Corbellini
  • Bote Folkertsma
  • Rina Knoeff
  • Gelly Talsma

vanuit de RUG:

  • Marjolein Nieboer, directeur Bibliotheek RUG
  • Arjen Dijkstra, hoofd Universiteitsmuseum (a.i.), beleidsadviseur

ANBI status

De Vrienden Academisch Erfgoed Groningen is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) aangewezen. Een ANBI heeft voor donateurs fiscale voordelen als het gaat om giften. Meer weten? Kijk op de website van de Belastingdienst.

ANBI pagina van de Vrienden