Naar aanleiding van de promotie van Pieter van Wingerden verzorgt de afdeling Bijzondere Collectie van de UB een tentoonstelling over Leven en werk van Johan Conrad van Hasselt. Ook zal van Wingerden een lezing houden over dit onderwerp met titel "De mens gaf alle dieren een naam, natuurwetenschappelijk onderzoek in de UB Groningen (1816–1820)".
Na de lezing van ongeveer 30 minuten is er tijd voor discussie, borrel en de mogelijkheid tot bezichtiging van de tentoonstelling.

Abstract lezing
From 1816 to 1820 two young naturalists studied in Groningen under professor Theodorus van Swinderen. Two hundred years ago—on September 8, 1823—one of them, Johan Conrad van Hasselt, passed away on Java. Two years earlier—on September 14, 1821—the other one, Heinrich Kuhl, had died there as well. Traces of these young naturalists can be found in the University of Groningen Library. Not only their own publications and publications on their life and work, but also traces of use in several natural historical publications. This exhibition/lecture sheds new light on the student years of Kuhl and Van Hasselt based on the University Library’s collection.

Van 1816 tot 1820 studeerden twee jonge natuurwetenschappers in Groningen onder professor Theodorus van Swinderen. Tweehonderd jaar geleden—om precies te zijn op 8 september 1823—overleed een van hen, Johan Conrad van Hasselt, op Java. Twee jaar eerder—op 14 september 1821—was de andere, Heinrich Kuhl, daar ook overleden. Er zijn sporen van deze jonge natuuronderzoekers terug te vinden in de UB van de Rijksuniversiteit Groningen. Niet alleen publicaties van hun hand en publicaties over hun leven en werk, maar ook gebruikssporen in verschillende natuurwetenschappelijke werken. Deze tentoonstelling/lezing werpt nieuw licht op de studietijd van Kuhl en Van Hasselt aan de hand van de collectie van de UB.

 


Afbeelding: collectie Universiteitsmuseum.