Datum: 14 maart 2024
Tijd:      19:00 uur - 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur
Plaats:   Universiteitsbibliotheek, Broerstraat 4, Tammeszaal op de 4e verdieping.

De eerste activiteit van de Vrienden van dit jaar is een combinatie van een lezing gevolgd door de Algemene Ledenvergadering en de mogelijkheid voor bezichtiging van de tentoonstelling in de UB over de Groninger dichter Hendrik de Vries (zie hierover verder onderaan de pagina *).

Allereerst zal historicus en wetenschapsjournalist Geertje Dekkers een inleiding houden over de bijzondere microscopen van Anton van Leeuwenhoek. Onlangs heeft zij een boek uitgebracht met de titel "VEEL KLEIN en CURIEUS" waarin zij de microsscopische wereld van Van Leeuwenhoek beschrijft. Haar lezing heeft de volgende titel en inhoud.

Transparantie en geheimzinnigheid. Het geval-Van Leeuwenhoek

"Trots vertelde Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) een publiek van geleerden over ontdekkingen die hij deed met zelfgemaakte microscoopjes. In brief na brief aan de Royal Society documenteerde hij in detail de wereld van het kleine die hij vijftig jaar lang onderzocht. Zo hoorde het in zijn tijd, in ieder geval volgens de Royal Society: onderzoekers dienden hun kennis te delen zodat anderen die konden toetsen en erop voort konden bouwen. Maar tegelijkertijd deed Van Leeuwenhoek graag geheimzinnig en wierp hij rookgordijnen op over zijn werkwijze. Over die tegenstelling in het leven van de onderzoeker vertelt Geertje Dekkers, wetenschapshistorica en auteur van Veel, klein en curieus. De wereld van Antoni van Leeuwenhoek, 1632-1723."


Tijdsverloop en Agenda ALV

Na de lezing, die start om 19:00 uur, ziet het verloop van de avond er als volgt uit.

19:45 - 20:00 uur -> pauze indien er veel niet-Vrienden aanwezig zijn
20:00 - 20:45 uur -> ALV
20:45 - 21:00 uur -> borrel en mogelijkheid tot bekijken tentoonstelling

De benodigde stukken kunt u downloaden door met de muis op de betreffende links te klikken.

Agenda ALV

 1. Opening
 2. Vaststellen vergadering
 3. Notulen ALV 2023
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag 2023
 6. Financiën 2023
  1. Verslag kascommissie
 7. Oprichting "Theodorus van Swinderenfonds voor Academisch Erfgoed"
 8. Begroting
 9. Plannen 2024
 10. W.v.t.t.k.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Voor het inschatten van grootte van de catering voor de borrel vragen we u om u aan te melden via onderstaande knop.

Het bestuur.

*) Op de derde verdieping is een selectie te zien van de dichtbundels die de Groninger dichter Hendrik de Vries ter recensie kreeg toegestuurd. In deze dichtbundels zijn diverse kladjes te vinden van de zogenaamde 'rijmkritieken', waarin hij op rijm zijn mening gaf over de poëzie van zijn tijdgenoten.