Uitnodiging bijwonen activiteit Universiteitsbibliotheek

Ter gelegenheid van de digitalisering van het Jos.M.M. Hermans archief organiseert de Universiteitsbibliotheek organiseert op vrijdagmiddag 24 mei een workshop. De Vrienden van het Academisch erfgoed zijn hierbij van harte uitgenodigd.

De toegang is echter beperkt tot een maximum aantal deelnemers en daarom is opgave verplicht vóór 11 mei bij de organisator prof. dr. Sabrina Corbellini: s.corbellini@rug.nl

Het programma van de workshop vindt u hier: Programma workshop boeken in groningen tot 1600


Enige achtergrond bij de workshop

De Universiteitsbibliotheek Groningen bezit een archief van prof.dr. Jos M.M. Hermans, bestaande uit dossierbeschrijvingen en appendices bij zijn proefschrift Boeken in Groningen voor 1600. De dissertatie kan worden getypeerd als een bloemlezing van Hermans’ omvangrijke codicologische onderzoeksresultaten. Eerdere voornemens om het proefschrift te publiceren zijn gestrand, in belangrijke mate door Hermans’ vroegtijdige overlijden in 2007. Na overleg met de nabestaanden besloot de UB in 2022 alsnog al het aldaar bewaarde werk van Jos Hermans digitaal beschikbaar te maken.

Wilt u meer lezen over Jos Hermans, zie deze pagina op de rugwebsite.