De cartografische collectie van Cosimo III de’ Medici

De jonge Cosimo III de’ Medici (1642-1723), toekomstige groothertog van Toscane (vanaf 1670), reisde in 1667 naar de Nederlanden. Gedurende enkele maanden maakte hij kennis met cartografen, verzamelaars, drukkers, schilders, dichters, toneelschrijvers en het stadhouderlijk hof. Met Pieter Blaeu, telg van de beroemde cartografenfamilie, bezocht Cosimo herhaaldelijk het Oost-Indisch Huis, bestuurskantoor van de VOC, en raakte hij gefascineerd door het werk van de VOC-cartograaf Johannes Vingboons.

Dankzij de bemiddeling van Blaeu, kocht hij in Amsterdam een serie Vingboons aquarellen, die hij tentoonstelde in zijn Florentijnse Villa di Castello. Een bijzondere aquarel is de eerste bekende kaart van New York (Nieuw Amsterdam). Maar ook kocht Cosimo zeer kostbare boeken, zoals de China illustrata van de Jezuïet Athanasius Kircher. Aan de hand van cartografi sch, beeld- en boekmateriaal uit de collectie van de UB, aangevuld door een digitale reproductie van Cosimo’s cartografi sche collectie, zal de lezing een inkijk geven in de globale wereld van de Gouden Eeuw.