Onderzoek naar Middeleeuws koperen boekbeslag

Tijdens archeologische opgravingen van kloosters, oude stadskernen en beerputten wordt met enige regelmaat boekbeslag gevonden. Het wordt echter door
archeologen niet altijd herkend als boekbeslag en vormt zo een vondstcategorie die vaak onderbelicht blij in opgravingsrapporten. Voormalig klooster Yesse te Haren, Groningen, is een van deze locaties en werd het startpunt van mijn onderzoek naar koperen boekbeslag.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de soorten boekbeslag, de ouderdom, de decoraties en hun functie
op laat- en post-middeleeuwse boeken bleek onderzoek buiten de archeologie nodig. De handschri en, incunabelen en andere boeken uit de kluis van Bijzondere Collecties maakten met hun grote diversiteit aan boekbeslag de volgende stap in dit spannende onderzoek mogelijk.
Tijdens de lezing wordt aan de hand van boeken en foto’s van Bijzondere Collecties aandacht besteed aan verschillend boekbeslag en hun bijzonderheden. Tevens zal ter vergelijking archeologisch boekbeslag uit klooster Yesse aanwezig zijn.