De waarde van brieven

Jet Steinz zal ons in haar lezing vertellen over haar nieuwste boek:
P.S. Van liefdespost tot hatemail

In haar boek heeft Jet Steinz 150 brieven verzameld van afzenders van allerlei pluimage:
De sollicitatiebrief van Appie Baantjer, de dreigbrief die Mohammed B. achterliet op het lichaam van Theo van Gogh. Ook uit vroeger tijden heeft ze aansprekende brieven geselecteerd, zoals die van P.C. Hooft aan Helionora Hellemans (een brief die hij met zijn eigen bloed ondertekende).
Aan de hand van deze zorgvuldig geselecteerde brieven heeft ze een dertigtal lemma’s geschreven waarin verschillende aspecten van onze vaderlandse geschiedenis aan de orde komen.
De meeste brieven zijn in facsimile in het boek opgenomen, zonodig met een her- of vertaling en een (korte) toelichting om de teksten begrijpelijk te maken.
Al met al een boek om heerlijk in te bladeren en te lezen, om vervolgens terug te verlangen naar ‘echte’ brieven.

 

Wanneer: woensdag 15 januari
Plaats: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen
Open vanaf: 16.00 uur
Lezing: 16.30-17.30 uur
Aansluitend nieuwjaarsborrel
Organisatie: VAEG i.s.m. De Culturele Onderneming

Foto Jet Steinz: (c) Ruud Pos