Nieuwe plannen

Het in 1934 opgerichte Universiteitsmuseum is een verborgen parel in de Groninger binnenstad. Daar moet verandering in komen, zegt Arjen Dijkstra, sinds  2018 hoofd van het museum.
Het museum is te onbekend bij studenten, universiteitsmedewerkers, alumni en de Groningers.
En dat terwijl het museum een grote en bijzondere collectie heeft op onder andere geologisch, anatomisch, natuurkundig en volkenkundig gebied. Daarnaast zijn er uiteraard veel stukken die betrekking hebben op de geschiedenis van de RUG.

Collectie, onderzoek en meer

Dijkstra wil dat die rijke collectie veel meer gebruikt gaat worden door studenten en wetenschappers voor onderzoek, studie en publicaties. Om dat te kunnen bereiken moet de collectie beter ontsloten worden en aantrekkelijker worden gepresenteerd. Aangezien het museum door de universiteit wordt gefinancierd, moet het museum ook ten dienste staan van de academische gemeenschap. Het is voor Dijkstra een uitgemaakte zaak dat het museum de universiteit veel te bieden heeft. Niet alleen door het bestuderen van aanwezige objecten en documenten, maar ook door aansprekende exposities*. Daarnaast gaat het universiteitsmuseum  lezingen en debatten organiseren en faciliteren. Kortom: het museum wordt een plek waar interactie tussen verschillende (wetenschappelijke) disciplines en visies kan plaatsvinden.

Collectie en educatie

Basis- en middelbare scholieren kunnen ook terecht voor educatieve rondleidingen en ontdekkingstochten. Want ook dat is een belangrijk doel voor de komende jaren: kinderen op jonge leeftijd kennis laten maken met wetenschap en techniek. Leerlingen kunnen zich ver-wonderen over de bijzondere apparaten en preparaten en zo gestimuleerd worden zich te verdiepen in we-tenschappelijke onderwerpen.

Publiciteit en vindbaarheid

Om al deze deze doelen te bereiken moet het publiek het museum wel weten te vinden: letterlijk en figuurlijk. De ‘teruggetrokken’ ligging van het museum maakt dat het vaak over het hoofd gezien wordt. Genoeg werk aan de winkel dus.
Als het aan Arjen Dijkstra en zijn medewerkers ligt wordt het Universiteitsmuseum de komende jaren een inspirerende ontmoetingsplek voor (oud-) studenten en (oud-)medewerkers van de RUG. Of dat nu is voor een inspirerend gesprek onder het genot van een goede kop koffie of voor een lezing of onderzoek, het museum wordt ‘the place to be’.

Ga naar de website van het universiteitsmuseum