Een nieuwe beeldende presentatie van de Vrienden

Na een behoorlijk intensief voortraject is de website van de Vrienden van het Academisch Erfgoed Groningen "in de lucht" gegaan. Het lijkt eenvoudig om enkele pagina's op het web te plaatsen, maar wil je dat ook niet technisch geschoolde personen een website kunnen bedienen en vullen, dan komt er veel bij kijken om een een basisstructuur te bouwen waar vervolgens een gebruiker mee kan gaan stoeien. Het bouwen van het framewerk is gerealiseerd door een samenwerking tussen de ontwerper van de website, David-Imre Kanselaar, de bouwers van de website, het bedrijf AddNoise uit Leeuwarden, en verschillende inhoudelijke bijdragen van diverse bestuursleden met Bote Folkertsma als coördinator van het ontwikkeltraject.

Waarom een nieuwe website?

Een belangrijk doel van het bestuur met een nieuwe website is om meer Vrienden aan te trekken, met name jongere generaties. Dat betekent niet alleen dat de activiteiten hier meer op gericht moeten zijn, maar dat ook de presentatie hier beter op moet aansluiten. Daarom zijn vooraf bij de ontwikkeling van de website verschillende uitgangspunten geformuleerd die leidend zijn geweest bij de bouw. Zo dient de website te voldoen aan de onderstaande onderdelen....

  • de website moet een breed publiek trekken en vooral ook aansprekend zijn voor de webgeneratie;
  • de website moet (mede daarom) een sterk beeldend karakter krijgen
  • de website wordt dynamisch waardoor het loont om de website regelmatig te bezoeken
  • de website krijgt een look-and-feel die herkenbaar is als modern en aansprekend is
  • de website is vooral geschikt voor mobiel gebruik op een telefoon en een tablet
  • de website geeft een goed beeld van de activiteiten van de Vrienden
  • de website wordt ook gebruik om de nieuwsbrieven en activiteiten van de Vrienden te versturen

U kunt nu nagaan of we daar in geslaagd zijn!

Het bestuur is er trots op dat na al het voorbereidende werk de website nu operationeel is en wenst u veel lees- en kijkplezier met de website.