Onze bestuursleden over hun favoriete object .....

 

Rina Knoeff (voorzitter)
Mijn favoriete object wisselt, naarmate ik de collecties beter leer kennen. Ik schreef onlangs deze blog over Aletta Jacobs 'de vrouw, haar bouw, en haar inwendige organen'. Het is een belangrijk boekje en roept ons ook nu op om meer aandacht te hebben voor sekseverschillen in medisch wetenschappelijk onderzoek.

 

 

Maarten Praamstra (secretaris)
Als medewerker van NOORDWOORD (oud) lid van de Literaire Studentenvereniging Flanor gaat mijn interesse natuurlijk uit naar de Rederijkerscollectie van de Universiteitsbibliotheek.

 

 

 

Ulco Kooystra (penningmeester)
is al vele jaren secretaris, eerst van de Vrienden van de Bibliotheek en na de fusie met de Vrienden van het Universiteitsmuseum nog steeds van de VAEG.

Mijn favoriete object uit de collectie van het UM is het karretje van Stratingh, aangezien ik gepromoveerd ben op het werk van deze Stratingh, hoewel ik ook altijd wel een zwak had voor het donderkerkje. Mijn favoriete object uit de collectie van de UB is een serie "beweegbare modellen van hedendaagse techniek", uitgegeven door Sijthoff in het begin van de twintigste eeuw, en op suggestie van mijzelf aangeschaft.

 

Sabrina Corbellini (bestuurslid)
Mijn favoriete object uit de Bijzondere Collecties van de RUG is het zogenaamde Groningse Maerlant handschrift (hs 405). Het handschrift bevat niet alleen een aantal werken van Jacob van Maerlant, de grootste dichter uit de middeleeuwse Nederlanden, maar het is prachtig geïllumineerd en geïllustreerd. Het onderdeel over de "Wrake van Jeruzalem" (vertelling over de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen) bevat, om slechts een voorbeeld te noemen, een volbladminiatuur waarin de belegering van Jeruzalem is afgebeeld.

 

Bote Folkertsma (bestuurslid
zit al langere tijd in het bestuur en zat eerder in het bestuur van de Vrienden van het Universiteitsmuseum.
Voornamelijk houd ik me bezig met de meer technische kant van de website, nieuwsbrieven en andere digitale uitingen van de Vrienden.

Mijn favoriet object uit de collecties wisselt met de jaren. Op dit moment ben ik erg gecharmeerd van een 18e eeuwse gebreiden muts, die gevonden is op Spitsbergen bij een Nederlandse archeologische expeditie en die vrijwel gaaf uit een graf tevoorschijn is gekomen. De muts is gedragen door een walvisvaarder en heeft de twee eeuwen vorst overleefd. De muts geeft mij meteen beelden over hoe deze muts gemaakt is in Nederland en vervolgens achtergebleven op Spitsbergen.

 

Gelly Talsma (bestuurslid)
oprichtster van Athena’s Boekhandel op 23 februari 1982, een literaire boekhandel in de Oude Kijk in t Jatstraat 42 Groningen met ook ruimte in haar winkel om bekende en de toen nog onbekende talenten een podium te geven om haar klanten kennis te laten nemen van hun werk op basis van de inhoud.

Mijn favoriet is:
De kroniek van Bloemhof uit 1211, een van de kostbaarste boeken in de collectie van de Universiteitsbibliotheek. De Kroniek van Bloemhof werd door verschillende abten geschreven, onder hen waren Emo van Bloemhof en zijn opvolger Menko, destijds het hoofd van het klooster Bloemhof in Wittewierum. De abten beschreven het dagelijkse leven van de kloosterorde.

 

Annelies Noordhof-Hoorn (bestuurslid)
Zowel de Bijzondere Collecties van de UB als ook de collectie van het Universiteitsmuseum bevatten prachtige objecten. Een van mijn favorieten is het ‘kaartje van Zernike’ dat ik een aantal jaren geleden bij Bijzondere Collecties tegenkwam bij mijn onderzoek naar deze wetenschapper, die in 1953 als eerste Groningse hoogleraar een Nobelprijs won. Frits Zernike is één van de boegbeelden van de permanente tentoonstelling in het Universiteitsmuseum Masterminds, over baanbrekend onderzoek en grote wetenschappelijke vindingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (en daarbuiten).

 

Vanuit de RUG:

 

Marjolein Nieboer (adviseur bestuurslid)
Hiernaast een foto van mij in Praag op de Karelsbrug. Ik vind het altijd heerlijk om in Nederland of daarbuiten mooie steden, musea en bibliotheken te bezoeken, waar het erfgoed voor het oprapen ligt. Net als bij de UB in de afdeling bijzondere collecties, waar we onze erfschatten bewaren en laten raadplegen.

Sinds 1615 is de bibliotheek van de universiteit de schatbewaarder van de universitaire boeken- en tijdschriftencollecties, een belangrijk en waardevol onderdeel van het academisch erfgoed van de RUG. Als bibliothecaris van de universiteit (directeur van de UB) ben ik heel trots op onze collecties en taak als schatbewaarder!

 

Franck Smit (adviseur bestuurslid)
Ik heb geschiedenis gestudeerd in Groningen en ben in 1990 bij de RUG gekomen als conservator van het Universiteitsmuseum. Dat heb ik gedaan tot 2001 en heb daarna andere functies gehad binnen de RUG.  Sinds het najaar van 2022 ben ik (tijdelijk) directeur van het Universiteitsmuseum en als zodanig adviseur van VAEG. Ik ben actief als bestuurder in diverse culturele stichtingen, houd me graag bezig met de regionale en de universiteitsgeschiedenis en publiceer daarover. Recentelijk resulteerde dat in het boek ‘Panorama van de wetenschap’ over de collecties en objecten van het Universiteitsmuseum.

Een van mijn favoriete objecten is het oudste Groningse universitaire voorwerp, de pedelstaf die dateert uit 1615, prachtig gemaakt door zilversmid Luitgen Westerwold onder het toeziend oog van opdrachtgever rector magnificus Ubbo Emmius.