“We zijn iets nieuws begonnen: de website Verhalen van Frisia. Op een interactieve kaart koppelen we plaatsen in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland aan specifieke boeken uit onze Bijzondere Collecties. Aan de hand van zulke koppels vertellen we verhalen over de rijke culturele en intellectuele geschiedenis van dit hele gebied. De koppeling van een boek aan een locatie baseren we op tastbaar bewijs (sporen van bezitters of gebruikers) in onze boeken.

De nadruk leggen we op de periode tot 1614, het jaar waarin de Groninger Academie werd gesticht met de Oost-Fries Ubbo Emmius als eerste rector. Dit om te onderstrepen dat de stichting van de RUG niet het begin, maar eerder het resultaat van het rijke culturele en intellectuele klimaat dat Frisia al zeker sinds de twaalfde eeuw kenmerkte. Deze suggestie (en meer) danken we aan prof. dr. Sabrina Corbellini.

Verhalen van Frisia is onderdeel van de doorlopende digitalisering van onze Bijzondere Collecties, die we in toenemende mate via RUG-Digitale Collecties in open access voor iedereen beschikbaar maken. Ook het aantal verhalen gaan we in de komende maanden en jaren gestaag uitbreiden.

Aan deze startversie van Verhalen van Frisia hebben de RUG-studenten Madelief Albers, Kim Dokter, Kjelda Glimmerveen, Iris Loois, Nouschka van der Meij en Myrthe Westra actief bijgedragen.

 

Foto's zijn afkomstig van de Frisia website.