ANBI informatie per 1 januari 2023

Vereniging Vrienden Academisch Erfgoed Groningen is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voor een ANBI organisatie geldt het volgende:

  • Een ANBI moet zich voor min. 90% inzetten voor het algemene nut en mag geen winstoogmerk hebben.
  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting.
  • Giften aan een culturele ANBI zijn voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (met als drempel 1% van het inkomen, maar geen drempel in geval van periodieke giften).

Onderstaande informatie is conform de regels van de belastingdienst.

Naam
Vereniging Vrienden Academisch Erfgoed Groningen

Verkorte naam
VAEG

Kamer van Koophandel
400.26.097

E-mail
vaeg@rug.nl

Website
https://VAEGroningen.nl

Bestuurssamenstelling
zie pagina "Over ons"

Beleidsplan
zie apart toegevoegde bijlage

Beloningsbeleid
geen van de bestuurders ontvangt een beloning

Doelstelling
In de statuten is het doel als volgt beschreven:
"De vereniging stelt zich ten doel het stimuleren van de belangstelling voor het academisch erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen in de ruimste zin van het woord."

Verslag activiteiten afgelopen jaar
zie apart toegevoegde bijlage

Financiele verantwoording
zie apart toegevoegde bijlage